Liptovské Tanečné Centrum
Aktuality
ZÁPIS

   

 

 

Súkromné lekcie

 

(ples, svadba)

 

kedykoľvek podľa dohody

 

 

NAUČTE SA TANCOVAŤ

 

   

 

 

  

   Poukážka LTC

        Obdarujte svojich blízkych netradičným darčekom. Venujte im Darčekovú poukážku LTC.

 

 

 

 

 

  

 

Darčekovú poukážku je možné použiť v Liptovskom tanečnom centre na uhradenie:

 

- kurzovného v tanečných kurzoch (Venčekový, Latino, Orient, Flirtdance)

- školného v tanečných krúžkoch (Safira)

 

Upresnenie:

- hodnotu poukážky je možné zmeniť

- platnosť - v školskom roku 2016/17, do 30.06.2017, platnosť nie je možné predĺžiť

- darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jednej platby,

  nie je možné ju uplatniť po častiach
- prípadný doplatok za kurzovné/školné je potrebné uhradiť v hotovosti, preplatok sa nevracia

- Liptovské tanečné centrum nezodpovedá za stratenú ani ukradnutú darčekovú poukážku

- darčeková poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto ju pri platbe predloží

- darčeková poukážka nie je cenným papierom a nie je možné ju vymeniť za hotovosť